ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3370 นางน้ำใจ สุคำภา ปัญหากลุ่มควันจากการปิ่งย่าง 2022-06-13 08:49:58
3369 นางน้ำใจ สุคำภา ปัญหากลุ่มควันจากการปิ่งย่าง 2022-06-13 08:49:28
3368 นางน้ำใจ สุคำภา ปัญหากลุ่มควันจากการปิ่งย่าง 2022-06-13 08:45:05
3366 อบต. น้ำแร่ไม่ไหล 2022-05-14 09:43:55
3365 อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร การขอสัญชายไทย มาตรา 7 ทวิ ขอมานาน 3 ปีกว่า เรื่องยังเงียบ 2022-05-11 11:14:35
3364 อำเภอเมืองมุกดาหาร การขอสัญชาติไทยมาตรา 7 ทวิ เนื่องจากจบปริญญาตรี ขอมา 3 ปีกว่าแล้ว เรื่องยังเงียบ 2022-05-11 00:08:55
ทั้งหมด >>
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 614 777 หรือสายด่วน 1567