ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3133 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผลกระทบกลิ่นเหม็นจากฟาร์เลี้ยงสุกร(กลิ่นขี้หมู)​เดือดร้อน​ ชุมชนคำหอย​ ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย 2019-05-21 21:08:54
3132 1.การประปาส่วนภูมิภาค 2.เทศบาลเมืองมุกดาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูม 1.ท่อประปาใต้ดินแตก ชำรุด 2.ระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนนท่าเรือชำรุด 2019-05-21 09:37:19
3131 นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก ประธานสภา ผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองช่าง มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีเทศบาลตำบลนาโสกเป็นคู่สัญญาจ้าง 2019-05-16 10:28:58
3130 การค้ามนุษย์ ตรวจสอบการค้ามนุษย์ 2019-04-24 11:29:58
3129 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน 2019-04-21 18:09:45
3128 การประปาส่วนภูมิภาคหรือเทศบาลคำอาฮวน ไม่มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภค 2019-04-19 14:32:19
ทั้งหมด >>
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2562 ( ต่อ2 )
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2562 (ต่อ1)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมีนาคม 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ต่อ)
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147