ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  

นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3266 เทศบาล หน่วยงานจัดการขยะ มีคนแอบเอาขยะมาทิ้ง 2021-02-28 15:39:18
3265 สำนักงานการประปามุกดาหาร ท่อแตกนำ้ไม่ไหล ติดต่อไม่ได้ 2021-02-19 22:29:00
3264 แขวงการทางมุกดาหาร ติดตั้งไฟจราจร 2021-02-08 15:21:26
3263 สวนอาหารจิ๊บ (บ้านชนเผ่า) การใช้เสียงดังทำให้เกิดความเดีอดร้อนรำคาญ 2021-02-03 10:50:08
3262 ผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกวันให้เลิกเผาขยะ ใบไม้ใบหญ้าตามหมู่บ้าน 2021-01-21 10:07:34
3261 นายอนุสิทธิ์ ตั้งปณิธานนธ์ ข้อพิพาททางสาธารณะ ตามโฉนดที่ดิน 29293 ตำบลคำอาฮวน และโฉนดที่ดิน 32876 2021-01-16 09:56:51
ทั้งหมด >>
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 614 777 หรือสายด่วน 1567