ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3347 เทศบาลตำบลนาสีนวน ถนนเส้นทางเข้าบ้านเหล่าล้อม (ทางเข้าฝั่งริมโขง) หมู่ 4 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 2021-12-10 16:09:14
3346 เทศบาลจังหวัดมุกดาหาร, ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จัดงานมหัศจรรย์มะขามหวานเสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน 2021-12-01 22:58:28
3344 เทศบาลตำบลนาสีนวน ถนนทางเข้าบ้านเหล่าล้อม (คุ้มริมโขง) หมู่ที่ 4 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เป็นถนนลูกรัง ทำให้มีฝุ่นเป็นจำนวนมาก และเป็นหลุมเป็นบ่อ 2021-11-10 15:04:38
3343 ลานยางเนรมิตรบ้านคำชะอี (ถนนสี่เลนทางไปบ้านนาปุ่ง) ลานยางเนรมิตรบ้านคำชะอี รับซื้อ-ขายยางพารา ได้ปล่อยมลพิษทางอากาศส่งผลให้ครัวเรือนละแวกนั้นได้รับผลกระทบกลางคืนนอนแทบไม่หลับ (เคยแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเมื่อปี 2560) 2021-11-08 14:24:23
3342 ฟาร์มหมูบ้านเหมืองบ่า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ เดือดร้อนจากกลิ่นขี้หมู 2021-11-05 21:15:51
3341 เทศบาลมุดาหาร สะพานชำรุด หลังโรงเรียนมุกาดาหาร 2021-11-05 13:09:13
ทั้งหมด >>
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 614 777 หรือสายด่วน 1567