ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3044 นายหลาวทอง บับภาร เหม็นกลิ่นเผาถ่าน 2018-03-13 19:57:30
3043 ที่เกี่ยวข การปรับปรุงบาทวิถีล้าช้า ทิ้งงานไม่ทำให้เสร็จ 2018-03-10 10:43:33
3041 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม 2018-02-23 13:02:38
3040 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม 2018-02-19 13:47:46
3039 สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี เรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท 2018-02-14 09:40:35
3038 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำในการใช้อุปโภคในครัวเรือนขาดแคลนมาเป็นอาทิตย์ 2018-02-09 22:13:33
ทั้งหมด >>
อันตรายจากการเล่นของเล่นประเภทหน้าไม้จิ๋ว
เอกสารข่าว สคบ.
เอกสารข่าว สคบ.
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อร้านค้าและรายการสินค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560

รายละเอียดคลิก

อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147