ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3063 นางอรดี ประสบสุข ปัญหาท่อระบายน้ำ 2018-05-24 13:40:55
3062 เทศบาลตำบลนาสีนวน และเทศบาลตำบลคำอาฮวน แจ้งความคืบหน้า การก่อสร้างถนนในซอยพัฒนาการ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างถาวร 2018-05-21 16:17:30
3061 โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกคลงส่งน้ำอ่างห้วยสิงห์ 2018-05-21 09:56:51
3060 สำนักงานที่ดินมุกดาหาร การออกโฉนดที่ดิน 2018-05-14 16:46:32
3059 สำนักงานทางหลวงชนบทมุกดาหาร ถนนชำรุด 2018-05-13 12:04:56
3058 การไฟฟ้า การขอขยายไฟฟ้าไม่คืบหน้า ยาวนานถึง10ปี 2018-05-09 18:23:03
ทั้งหมด >>
ขอแจ้งประกาศรับสมัครงานตามนโนบายเพื่อขับเคลื่อนงานไทยนิยม ยั่งยืน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
อันตรายจากการเล่นของเล่นประเภทหน้าไม้จิ๋ว
เอกสารข่าว สคบ.
เอกสารข่าว สคบ.
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อร้านค้าและรายการสินค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147