ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3383 เจ้าหน้าที่งานบัตรประชาชน ที่ว่าการอำเภอคำชะอี เจ้าหน้าที่ งานบัตรประชาชน ที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารปฏิเสธการรับทำบัตรประชาชนครั้งแรกให้กับประชาชนไล่ให้กลับไปทำตามภูมิลำเราเดิม 2022-11-16 13:56:50
3382 หน่วยงานที่รับผิดชอบถนนสาย ศูนย์ไหม-คำเขือง ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านและประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักมาก 2022-09-21 14:50:27
3381 หน่วยงานที่รับผิดชอบถนนสาย ศูนย์ไหม-คำเขือง ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านและประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักมาก 2022-09-21 14:49:54
3380 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ข้อโต้แย้งคัดค้าน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมุกดาหาร 2022-09-02 11:24:54
3379 ผู้ทำหน้าที่จัดการการดูแลประชาชน ถนน 2022-08-28 17:32:25
3378 อบจ.มุกดาหาร ความลำบากในการสัญจรบนเส้นทางบ้านนาทามถึงบ้านคำเชียงสา 2022-08-16 05:09:55
ทั้งหมด >>
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 614 777 หรือสายด่วน 1567