ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3141 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร 2019-07-19 19:49:32
3140 ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝนแล้ง 2019-07-17 13:21:21
3138 สำนักงานชลประทานอำเภอคำชะอี ปล่อยให้เด็กวัยรุ่นมั่วสุ่มบริเวณสันเขื่อนชลประทาน 2019-07-10 07:51:15
3137 ความบันเทิงในเทศบาลนิคมจำสร้อย เรื่อเล่าสู่กันฟัง 2019-07-05 10:25:27
3136 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเดือดร้อนจากสนามกอล์ฟของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร 2019-06-15 11:01:39
3135 ร้องทุกข์ผลกระทบทางกลิ่นรอบ​2 จาก​ฟาร์มสุกรR ร้องทุกข์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารผ่านศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร​ ร้องทุกเกี่ยวกีบผลกระทบจากกลิ่นขี้หมู​ 2 แห่ง​ คือ​ ฟาร์มสหไทย​และฟาร์บุญบันดาล​ บ.เหมืองบ่า​ กลื่นโชยมากระทบเดือดร้อน​ระบบทางเดินหายใจ​ประชาชนชุมชนคำหอย​ มุกดาหาร​ 2019-06-08 22:40:19
ทั้งหมด >>
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลงานการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนมิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147