ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3151 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนลาดยาง ทางเข้า - ออก หมู่ที่ 3บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 2019-09-10 07:35:04
3150 กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็ก 2019-09-05 10:35:26
3149 กรรมการหมู่บ้าน การเก็บเงินคนตาย 2019-09-03 14:54:16
3148 กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2019-08-31 22:43:03
3147 กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2019-08-29 10:07:33
3146 เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องถนนและคลองระบาย ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 2019-08-09 08:27:39
ทั้งหมด >>
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลงานการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนมิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147