ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3246 อบจ. ถนนเละเต็มไปด้วยโคลนตม การสัญจรแทบไปไม่ได้ 2020-09-20 13:56:41
3245 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน/กรมทางหลวง การสัญจรบนถนน เส้น นาทาม-คำเชีงสา 2020-09-20 12:50:22
3244 โครงการเราไม่ทิ่งกัน ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง 2020-09-17 14:12:31
3243 อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยคะ เรื่องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งในหมู่บ้าน 2020-09-15 11:39:48
3242 เจ้าหน้าที่ทางหลวงสายนาไคร้-คำชะอี เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ให้สัญญา 2020-09-15 09:44:00
3241 อบต ,กรมทางหลวงชนบท, อบจ การซ่อมแซมถนน,สร้างถนน 2020-09-14 22:40:14
ทั้งหมด >>
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 614 777 หรือสายด่วน 1567