ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3157 ฟาร์มเลี้ยงสุกรสหไทย และ ฟาร์มบุญบันดาล กลิ่นเหม็นขี้สุกรแรงมาก 2019-10-22 20:20:43
3156 เจ้าของลานรับซื้อยางพาราบ้านคำชะอี (ถนนคำชะอี-นาปุ่ง) เหม็นกลิ่นยางพารา เป็นมลพิษทางอากาศและทางน้ำ 2019-10-22 10:02:39
3155 คณะกรรมการจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาสายอาคารพาณิชย์มีสีดำมาก 2019-10-22 09:19:26
3154 เทศบาลตำบลร่มเกล้า เงินอุดหนุนเด็ก 2019-10-19 09:45:10
3153 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด/พมจ ไม่ได้รับความเป้นธรรมในการส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ทำหาย แล้วไล่ไปกรอกใหม่ 2019-10-17 09:25:31
3152 เงินอุดหนุน/พมจ เงินอุดหนุน ไม่มีข้อมูลในระบบ 2019-10-15 13:23:48
ทั้งหมด >>
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลงานการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนมิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147