ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3252 ส่วนเกี่ยวคล่อง ยุงเยอะ 2020-11-24 23:15:09
3251 อบจ.มุกดาหาร สะพานหักชำรุดเป็นเวลานาน 2020-11-19 11:24:20
3250 โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น 2020-11-13 17:45:26
3249 กรรมการหมู่บ้าน ม.1 บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี โดนกรรมการหมู่บ้านโกงเงินออมทรัพย์ 2020-11-06 13:09:53
3248 ถนนชนบท ถนนไม่ได้รับการดูแล ชาวบ้านไม่ได้รับความเห็นใจ 2020-10-16 14:21:20
3247 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีไฟฟ้าใช้มา 10 กว่าปีแล้ว 2020-10-08 16:07:58
ทั้งหมด >>
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 614 777 หรือสายด่วน 1567