ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3335 เทศบาลตำบลนาสีนวน ถนนเป็นหลุมเยอะมากแล้วมีดินแดงเป็นโคลนเวลาฝนตก เวลาฝนไม่ตกก็มีควันฝุ่นเต็มไปหมด มีรถสิบล้อเข้าออกเป็นประจำ รถสิบล้อขับเร็วมาก แล้วซอย2บ้านเหล้าล้อม หลุมยิ่งกว่าพื้นดวงจันทร์ 2021-10-14 12:50:37
3334 เทศบาลตำบลนาสีนวน ถนนเป็นหลุมเยอะมากแล้วมีดินแดงเป็นโคลนเวลาฝนตก เวลาฝนไม่ตกก็มีควันฝุ่นเต็มไปหมด มีรถสิบล้อเข้าออกเป็นประจำ รถสิบล้อขับเร็วมาก แล้วซอย2บ้านเหล้าล้อม หลุมยิ่งกว่าพื้นดวงจันทร์ 2021-10-14 12:50:26
3332 นายเเดน ชาวเขา เมายาเสพติด คุ่มครั่ง อาละวาท 2021-09-21 12:00:03
3331 ฟาร์มหมูบ้านเหมืองบ่า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ เดือดร้อนจากกลิ่นขี้หมู 2021-09-03 18:22:03
3330 ผู้ดูแล/ผู้ที่เกี่ยวข้องน้ำประปา หมู่8 อ.หนองสูง ปล่อยปละ ละเลย น้ำประปาชำรุดน้ำไม่ไหล 2 วัน 2021-08-28 08:52:17
3329 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโ สายสื่อสารเก็บไม่เรียบร้อย ขัดขวางช่องทางสัญจรเข้า ออก เจ้าของพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ 2021-08-26 13:34:36
ทั้งหมด >>
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 614 777 หรือสายด่วน 1567