ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
   
   
   
   

 

ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3184 เทศบาลเมืองมุกดาหาร แขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร (หน่วยงานรับผ ถนนเส้นหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำรุด เสียหาย 2020-04-02 10:11:41
3182 เทศบาลตำบลภูวง ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ 2020-04-01 10:39:13
3181 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โรงแรมยังไม่จ่ายเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ 2020-03-31 11:04:29
3180 สถานีตำรวจภูธรคำชะอี ตั้งด่านกีดขวางทางจราจร 2020-03-19 12:17:23
3179 โรงเรียนมุกดาหาร ขอร้องทุกข์เพิ่มจำนวนนักเรียนห้องพิเศษ MEP โรงเรียนมุกดาหาร เพิ่มเติม 2020-03-18 17:50:26
3178 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ขอร้องทุกข์เพิ่มจำนวนนักเรียนห้องพิเศษ MEP โรงเรียนมุกดาหาร เพิ่มเติม ปี 2563 2020-03-18 17:48:41
ทั้งหมด >>
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562 (ต่อ)
ผลงานการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลงานการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนมิถุนายน 2562
อ่านทั้งหมด >>
 
 
จังหวัดมุกดาหาร
 
 
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147