ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  

 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------
จังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3005 สภอ.ดอนตาล ต.บ้านป่าไร่ ยาบ้าระบาดหนักมากครับ 2017-11-09 21:14:12
3004 พระวัดนาโปน้อย ให้เอกชนเช่าลานกีฬาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่สอนขับรถโดยปิดล็อกพื้นที่ไม่ให้เข้าใช้ 2017-10-31 16:57:33
3003 ศูนย์บ.เอไอเอส มุกดาหาร (หน.นิรมิตร) ฟ้าผ่าลงเสาเอไอเอส ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ชาวบ้านชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งต้องการให้รืั้อถอนเสาเอไอเอสออกจากชุมชนฯ 2017-10-30 12:55:32
3002 อบต.ตำบลนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ถนนเข้าซอยนำ้ท่วมขังเละเป็นโคลนตมการสัญจรมีความยากลำบากยิ่ง 2017-10-18 13:28:28
3001 คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 ตั้งตลาดผิด พ.ร.บ ทางหลวงโดยตรง การบริการจัดการไม่มีใช้น้ำไฟฟรีถูกต้องแล้วหรือ 2017-09-29 17:32:01
3000 หน่วยงานที่รับผิดชอบกล้อง cctv ในชุมชน รถชนเสากล้อง cctv 2017-09-20 12:31:35
ทั้งหมด >>
เอกสารข่าว สคบ.
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อร้านค้าและรายการสินค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560

รายละเอียดคลิก

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560

รายละเอียดคลิก

มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้ง 7/2560

รายละเอียดคลิก

อ่านทั้งหมด >>
 
เว็บเมล์ ศพส.จ.มห.
จังหวัดมุกดาหาร
 
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147