ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  
 
 
 
 
ข่าว/กิจกรรม
ขอแจ้งประกาศรับสมัครงานตามนโนบายเพื่อขับเคลื่อนงานไทยนิยม ยั่งยืน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
วันที่ 17 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
อันตรายจากการเล่นของเล่นประเภทหน้าไม้จิ๋ว
วันที่ 14 มี.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
เอกสารข่าว สคบ.
วันที่ 14 ธ.ค. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
เอกสารข่าว สคบ.
วันที่ 30 ต.ค. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อร้านค้าและรายการสินค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 09 ต.ค. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 02 ต.ค. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560

รายละเอียดคลิก

วันที่ 18 ก.ย. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560

รายละเอียดคลิก

วันที่ 18 ก.ย. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้ง 7/2560

รายละเอียดคลิก

วันที่ 05 ก.ย. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้ง 6/2560

รายละเอียดคลิก

วันที่ 05 ก.ย. 2560
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  •  
     
      สนจ.มุกดาหาร |
      ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147