ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร  

ข่าว/กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560

รายละเอียดคลิก

วันที่ 18 ก.ย. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560

รายละเอียดคลิก

วันที่ 18 ก.ย. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้ง 7/2560

รายละเอียดคลิก

วันที่ 05 ก.ย. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้ง 6/2560

รายละเอียดคลิก

วันที่ 05 ก.ย. 2560
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
เอกสารข่าว สคบ.
วันที่ 11 ต.ค. 2559
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

รายละเอียดคลิก

วันที่ 03 ต.ค. 2559
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
พนักงานเจ้าหน้าที่ สคบ เจ้าหน้าที่่ศูนย์ดำรงธรรม ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อัยการคุ้มครองสิทธ์ฯ ร่วมออกตรวจสอบเฝ้าระวังผู้ประกอบกิจการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้วในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 26 ก.ย. 2559
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดคลิก

วันที่ 07 ก.ย. 2559
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน

รายละเอียดคลิก

วันที่ 24 ส.ค. 2559
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ให้คำแนะนำทางกฎหมายเนื่องจากผู้ร้อง ถูกฟ้องเรียกค่าใช้บริการโทรศัพท์ จำนวน 4 แสนบาทเศษ
วันที่ 12 ก.ค. 2559
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  •  
     
      สนจ.มุกดาหาร |
      ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147