ช่วยเหลือหญิงชราไร้ลูกหลานดูแลอยู่ลำพังไม่สามารถทำงานใด้ บ้านดอนม่วงพัฒนา ต.โพนทราย อ.เมือง จ มุกดาหาร

ศูนย์ดำรงธรรม ได้ประสานงานกับ ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารแล้ว ทราบว่าได้ลงพื้นที่ไปพบคุณยายท่านดังกล่าวเพื่อนำข้อมูลไปเสนอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หาวิธีช่วยเหลือต่อไป
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิ.ย. 2561
เวลา 10:14:58 น.
Untitled Document
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147