ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ถนนสายบ้านโนนสะอาด - บ้านหนองแต้ และถนนสายบ้านคำเขือง - คุ้มบ้านนาพาโชค

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลคำอาฮวนแล้วทราบว่า เทศบาลตำบลคำอาฮวนจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าว เมื่อฝนหยุดตกและผิวถนนแห้งหมาด
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิ.ย. 2561
เวลา 15:22:46 น.
Untitled Document
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147