สปน. ไม่มีการผลิตเสื้อเหลือที่มีอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับบนเสื้อออกจำหน่ายแต่อย่างใด

ขณะนี้ สปน. ได้ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการกับผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อสีเหลืองที่มีอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับบนเสื้อเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับพระราชานุญาตแล้ว
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มิ.ย. 2561
เวลา 11:51:48 น.
Untitled Document
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147