ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหาร  
 
เพิ่มข้อมูล

" รายงานการประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 2 ต.ค. 60 
 

" ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 18/09/2560 
 

" ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 18/09/2560 
 

" มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้ง 7/2560 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 5 ก.ย.60 
 

" มติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้ง 6/2560 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 5 ก.ย.60 
 

เริ่มต้น | ย้อนกลับ | ถัดไป | สุดท้าย
  เรคคอร์ด 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 15
Untitled Document
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147