ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหาร  
 
เพิ่มข้อมูล

" รายงานการประชุม ส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ครั้งที่ 2/2560 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
 

" รายงานการประชุมส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2560 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 1 เมษายน 2560 
 

" แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลช่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 26 เมษายน 2560 
 

" ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ท่านสามารถลิงค์ข้อมูลได้ตาม link :http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/759/# "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 4 เมษายน 2560 
 

" ตาราง สรข.1 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (สิงหาคม 59) "
ประเภทไฟล์ข้อมูล Ms-Excel วันที่ 28 กันยายน 2559 
 

เริ่มต้น | ย้อนกลับ | |
  เรคคอร์ด 11 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
Untitled Document
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147