ดูทั้งหมด.....คลิก
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการ
ดูทั้งหมด.....คลิก
หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18
ดูทั้งหมด.....คลิก
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561