ดูทั้งหมด.....คลิก
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด.....คลิก
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าฯมุกดาหารไปตรวจเยี่ยม และติดตามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ดูทั้งหมด.....คลิก
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงรับรองสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมุกดาหาร