ดูทั้งหมด.....คลิก
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด.....คลิก
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ดูทั้งหมด.....คลิก
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมุกดาหาร