ดูทั้งหมด.....คลิก
ประกาศขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ดูทั้งหมด.....คลิก
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เเละกำหนดสถานที่ประเมินรอบที่ 2 (สัมภาษณ์)
ดูทั้งหมด.....คลิก
เลื่อนกำหนดการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน