ดาวน์โหลด....
>> คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (สนง.กพร.)
>> การดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)
>> ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และทดสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)
>> ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร