www.mukdahan.go.th/jitasa
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
ผังโครงสร้างการจัดศูนย์
อำนวยการจิตอาสา
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ
จิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ด้านการอำนวยการ
สมาชิกจิตอาสา
 
 
 
 


Untitled Document
[วันที่ 27 พ.ค. 2562]  ประชาชนจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อส่วนรวม ถวายพระราชกุศล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "
อ่านทั้งหมด >>

อ่านทั้งหมด >>

 

 
 
  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร (ศอ.จอส.จ.มห.) Admin
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000