เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร เพิ่มข้อมูล
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น "จังหวัดคุณธรรม"
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลต่างๆ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด