ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจของจังหวัด เพิ่มข้อมูล
เรื่อง จำนวนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
วันที่ 7 กันยายน 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง จำนวนงบประมาณการสร้างและปรับปรุงถนน
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง จำนวนจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน มีนาคม 2564
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน มกราคม 2564
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2563
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหารประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหารประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดมุกดาหารประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง สรุปสภาวะการค้าชายแดนไทยกับ สปป.ลาวด้านจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำเดือน ธันวาคม 2564
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 05052564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหารประจำเดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 050502564 กลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ ตุลาคม 2563 กลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ รายละเอียด ดาวน์โหลด