สถิติการร้องเรียนทุจริต เพิ่มข้อมูล
เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด