สถิติการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม เพิ่มข้อมูล
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ปี2564 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมิถุนายน
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ปี2564 ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด