"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 04 มี.ค. 2564
ปีนี้จัดสงกรานต์ได้ แต่ต้องเข้มป้องกันโควิด...
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 04 มี.ค. 2564
มุกดาหาร - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2/2564
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 02 มี.ค. 2564
พช.มุกดาหาร พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 02 มี.ค. 2564
จังหวัดมุกดาหารกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2564 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 02 มี.ค. 2564
ในหลวง ร.10พระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่แสน ฐานังกโร (เป็นกรณีพิเศษ)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 01 มี.ค. 2564
“หมอทวีศิลป์” ลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และ Kick off Street Food Good Health ที่จังหวัดมุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 23 ก.พ. 2564
พิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 22 ก.พ. 2564
จังหวัดมุกดาหารเชิญชวนเดินวิ่งเพื่อการกุศล "ก้าวปันสุข วิ่งปันบ้าน" 21 มีนาคม นี้
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 22 ก.พ. 2564
ผู้ว่าฯมุกดาหาร เยี่ยมผู้พิการตามโครงการ "วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 05 ก.พ. 2564
กิจกรรม Kick off โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th