"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 20 ส.ค. 2564
ประกาศขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 06 ส.ค. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เเละกำหนดสถานที่ประเมินรอบที่ 2 (สัมภาษณ์)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 23 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กรมการปกครอง)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 16 ก.ค. 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 14 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 08 ก.ค. 2564
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 06 ก.ค. 2564
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 02 ก.ค. 2564
มาตรการช่วยเหลือพี่น้องชาวมุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 04 มิ.ย. 2564
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้ามัดหมี่ลายขอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 31 พ.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างเฉียบพลัน
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th