"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การประชุมพ่อค้าแม่ค้าซอยกลาง หลังโรงพยาบาลมุกดาหาร


"การประชุมพ่อค้าแม่ค้าซอยกลาง หลังโรงพยาบาลมุกดาหาร"

20 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองมุกดาหารได้จัดประชุมพ่อค้าแม่ค้าซอยกลาง หลังโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่ขายอาหารในช่วงเวลากลางวัน เพื่อทำความเข้าใจในด้านต่างๆในช่วงการเฝ้าระวังการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้าใจในการตั้งวางขายอาหาร ในจุดผ่อนปรนนี้ มีพ่อค้าแม่ค้า มาประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยมีประเด็นในที่ประชุม คือ แนะนำการตั้งวางขายอาหาร ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของเทศบาลเมืองมุกดาหาร จุดที่ผ่อนปรนให้ขาย จุดที่ห้ามตั้งวางขาย และอาหารต้องถูกสุขอนามัย ไม่สร้างเหตุรำคาญ ประเภทกลิ่นควัน ให้กับพื้นที่ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ตลอดจนการตั้งวางร้านขายของต้องไม่เป็นปัญหาในด้านการจราจร พ่อค้าแม่ค้า ช่วงเฝ้าระวังป้องกันเชื้อำวรัสโควิด-19 ต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการตามมาตรการต่างๆด้วย ที่ร่วมประชุมรับทราบและทุกๆ คน จะได้ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามคำแนะนำต่อไป
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 20 พ.ค. 2563
เวลา 15:35:17 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th