"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา

///รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 -16 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการทาง อินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th/
หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย”

///คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

///ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th/
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 08 ก.ค. 2564
เวลา 15:28:37 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th