"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งเเต่วันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2564 (ในวันเวลาราชการ)
ณ ศอ.ปส.จ.มห. ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จำนวน 2 ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ >>
https://drive.google.com/drive/folders/1K1NCcS2roTzO7cSYJAreYk_mM9cwFLEW
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 14 ก.ค. 2564
เวลา 09:18:54 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th