"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

เลื่อนกำหนดการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน


จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจาก กอนช. ว่า ตามประกาศ กอนช. ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์แม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายพลังงาน ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2564 กอนช. จึงได้วิเคราะห์และประเมินผลการเลื่อนกำหนดการลดการระบายน้ำดังกล่าวพบว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มลดลงตามลำดับและจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2564 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 02 ส.ค. 2564
เวลา 15:52:16 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th