"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

จัดหางานมุกดาหาร พร้อมหางานรองรับผู้ประสบอุทกภัย


สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เตรียมตำแหน่งงานว่าง ทั้งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และต่างจังหวัด รองรับผู้ประสบอุทกภัย

นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัย โดยมีน้ำท่วมสูงในหลายจังหวัด ส่งผลให้ลูกจ้าง นายจ้างสถานประกอบการ โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถดำเนินกิจการได้ เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน ไม่มีรายได้ และต้องอพยพกลับภูมิลำเนาของตนเอง ในการนี้สำนักงาน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมาก ซึ่งเป็นตำแหน่งงานประจำสำหรับผู้ว่างงานทั่วไปหรือผู้ต้องการเปลี่ยนงานจำนวน 224 อัตรา จากสถานประกอบการในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 11 แห่ง นอกจากนี้ยังได้เตรียมตำแหน่งงานชั่วคราวสำหรับแรงงานที่นายจ้างเดิมประสบปัญหาน้ำท่วมยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ โดยมีสถานประกอบการในจังหวัดที่รองรับประกอบด้วย บริษัท สหเรือง จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำตาลจากอ้อย บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอ็นเทค โพลิเมอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา โดยรับสมัครตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และ แรงงานทั่วไป

จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และประชาชนทั่วไป สมัครงานด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 1 โทร 0 4261 3037-8 นอกจากนี้แรงงานที่ประสบอุทกภัย หากประสงค์จะไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ก็มีโอกาสเลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง อีกเป็นจำนวนมากด้วย

ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 31 ต.ค. 2554
เวลา 15:23:27 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th