"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ยกระดับแคดดี้ รองรับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรพนักงานบริการในสนามกอล์ฟ หรือ แคดดี้ ตอบสนองยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดมุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรพนักงานบริการในสนามกอล์ฟ หรือ แคดดี้ เพื่อต้องการเพิ่มคุณภาพด้านการให้บริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความประทับใจ มีระบบบริหารจัดการและปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้สนใจ ทั้งที่เป็นบุคลากรในสถานประกอบการประเภทธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสันทนาการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ รวม 80 คน

นายวีรศักดิ์ สุราสา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การอบรมเพี่มศักยภาพเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรพนักงานบริการในสนามกอล์ฟ นี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสถานประกอบกิจการภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างประทับใจ

ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 17 พ.ย. 2554
เวลา 13:44:58 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th