"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การแพร่ระบาดยาเสพติดใน จ.มุกดาหาร ยังน่าห่วง


สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน จ.มุกดาหาร ยังน่าเป็นห่วง โดยมีผลสืบเนื่องมาจากปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และชดเชยการจับกุมอย่างหนักของเจ้าหน้าที่

นายธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในขณะนี้ว่า ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร และมีอำเภอที่ติดกับพื้นที่ชายแดน 3 อำเภอคือ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดอนตาล และอำเภอหว้านใหญ่ จากสภาพพื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะมีปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่แล้ว ยังมีปัญหานำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย จึงทำให้แนวโน้มการแพร่ระบาดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ ปัญหาทางสังคม เช่น การพนัน การหย่าร้าง สภาพครอบครัวแตกแยก ทำให้เยาวชนออกจากครอบครัวไปพึ่งพาสิ่งเสพติด ปัญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการลักลอบค้ายาเสพติด เป็นการค้าที่มีผลกำไรมาก อีกทั้งผู้ใช้แรงงานมักใช้สารเสพติด เพื่อกระตุ้นให้ทำงานได้มากขึ้น และจากการกวดขัน จับกุมอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ ทำให้กลุ่มผู้ค้า ต้องนำยาเสพติดเข้ามามากขึ้น เพื่อทดแทนของเดิมที่ถูกจับได้

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ด้วยการจัดระเบียบสังคม สถานประกอบการ หอพัก การนำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมาบังคับใช้อย่างจริงจัง พร้อมจัดตั้งวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งกับ เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่วนการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ได้ดำเนินการตามมาตรการขยายผลจับกุมในคดีสำคัญทุกคดี พร้อมบังคับใช้กฎหมาย เพื่อตัดวงจรทางการเงิน

ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 23 เม.ย. 2555
เวลา 10:32:58 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th