Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3329
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโ
  เรื่องร้องเรียน :
  สายสื่อสารเก็บไม่เรียบร้อย ขัดขวางช่องทางสัญจรเข้า ออก เจ้าของพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ข้าพเจ้า นางรจนันท์ พลราชม เจ้าของพื้นที่ พิกัด ถนนนิคมคำสร้อย – หนองสูง บ้านคำแฮดน้อย ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ตรงข้ามปั๊มน้ำมันกมลพร และ ลานยางพารากิตติยาพร พบปัญหาสายสื่อสารที่พ่วงไปกับเสาไฟฟ้าแรงสูง เก็บสายไม่เรียบร้อย ขัดขวางช่องทางสัญจรของเจ้าของพื้นที่ อาจเกิดอันตรายต่อผู้คนที่ผ่านไป – มา อีกทั้งข้าพเจ้าจะทำการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าของพื้นที่ให้สวยงามเพื่อสร้างบ้าน อาจเกิดความเสียหายแก่สายสื่อสารได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเจ้าของสายสื่อสารเป็นของบริษัทใด เบื้องต้นข้าพเจ้าได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงาน กสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแก้ไข จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ จากศูนย์ดำรงธรรม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจเช็คสายสื่อสารดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ทางบริษัทลงพื้นที่เพื่อเก็บสายให้เรียบร้อย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  วันที่ร้องเรียน : 2021-08-26 13:34:36
  IP Address ของผู้ร้องเรียน :
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้