Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3331
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ฟาร์มหมูบ้านเหมืองบ่า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/
  เรื่องร้องเรียน :
  เดือดร้อนจากกลิ่นขี้หมู
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นขี้หมูฟาร์มหมูบ้านเหมืองบ่า ต.คำอาฮวน อ.เมืองฯ ขอความกรุณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรด้วย กลิ่นเหม็นมาก เหม็นทุกวัน ให้เจ้าหน้าที่มาดูและแก้ปัญหาให้กับผู้เดือดร้อนด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2021-09-03 18:22:03
  IP Address ของผู้ร้องเรียน :
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้