Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มห.เป็นประธานนำคณะผู้แทนจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าสากลทางการค้าและการท่องเที่ยวบนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานเทศกาล อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธ์ไมตรีในมิติศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พระราชทาน
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผวจ.มห. ต้อนรับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2672 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-08-02 11:26:55
2671 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-07-31 04:19:55
2670 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทางขึ้นศาลากลางจังหวัด หลังใหม่ 2015-07-27 09:33:02
2669 หน่วยงานที่งานที่รับผิดชอบ พื้นถนนต่างระดับ 2015-07-25 10:51:18
2668 หน่วยงานใดรับผิดชอบครับ ถนนต่างระดับ 2015-07-24 15:36:10
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com