Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
๑๕ เม.ย. ๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๒๐-๑๒.๓๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร นำคณะออกตรวจและมอบสิ่งของให้กำลังใจการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พื้นที่ อ.หนองสูง
14 เม.ย.58 เวลา 13.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิด งานบุญสงกรานต์ปีใหม่ลาว
๑๓ เม.ย. ๕๘เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกรรอง ผวจ.มห.เป็นประธานประชุมคณะตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2580 เทศบาลเมืองมุกดาหาร รถเก็บขยะไม่มาเก็บขยะ 2015-04-24 12:00:14
2579 เทศบาลเมืองมุกดาหาร รถเก็บขยะไม่มาเก็บขยะ 2015-04-24 11:59:18
2578 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้วขอความเมตตาช่วยเหลือหน่อยเถอะ 2015-04-19 09:46:30
2577 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้วขอความเมตตาช่วยเหลือหน่อยเถอะ 2015-04-19 09:46:26
2576 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้วขอความเมตตาช่วยเหลือหน่อยเถอะ 2015-04-19 09:46:23
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com