Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มห.เป็นประธานต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารเขตสินค้าทัณฑ์บนผิงเสียง
นายสรสิทธิ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร
โครงการสัมมนาสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปี ๕๘
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2493 นายสุรยุทธ นาโสก นิติกร ทต.นาโสก 1.อันทพาล เห็นแก่ตัว คุยโม้ ท้าตีท้าต่อย เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ 2.ข่มขู่เอาชีวิติ ทรัพย์สินเพื่อนร่วมงาน เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ในการสอบวินัยเพื่อน 2014-12-18 05:35:35
2492 เทศบาลเมืองมุกดาหาร/บริษัท truemove/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ขอให้ตรวจสอบการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ใกล้กับบ้านและแหล่งชุมชน 2014-12-17 06:26:22
2491 คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาโครงการกล้องวงจรปิด การพิจารณาผลผู้มีสิทธิ์ในเบื้องต้น งาน cctv 30ล้านโดยไม่เป็นธรรม 2014-12-12 10:22:10
2490 นายประสันตา สถพร/หัวหน้าหมวดการทางมุกดาหาร เรียกรับเงินในการปฏิบัติหน้าที่ 2014-12-04 06:37:18
2489 นายประสันตา สถพร/หัวหน้าหมวดการทางมุกดาหาร เรียกรับเงินในการปฏิบัติหน้าที่ 2014-12-04 06:36:54
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com