Untitled Document
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน Fast Track STEMI และ Stroke เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงเข้ารับการบริการ เขตสุขภาพที่ ๑๐
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเรารักในหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรจังหวัดมุกดาหาร ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2750 สันทัด แข็งแรง เรื่องเดิมครับถนนศรีบุญเรือง ชำรุดมาหลายปี หลุมลึก 30 เซน ไม่มีที่หลบหลุมแล้ว 2015-10-06 11:54:13
2749 นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่ ห้ามบุคคลที่มีสำเนาทะเบียนนอกเขต ต.บางทรายใหญ่ ขายของบริเวณใต้สะพาน 2015-10-06 10:18:53
2748 เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ขอค้าขายที่จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาว 2015-10-05 20:35:49
2747 สนง.เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ดิฉัน อยากค้าขายที่จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะ 2015-10-05 20:21:41
2746 สนง.เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ดิฉัน อยากค้าขายที่จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะ 2015-10-05 20:21:23
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com