Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อป้อง กันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังครั้งที่ ๑
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ/เนตรนารีจังหวัดมุกดาหาร
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2616 ร.พ.หนองสูง การไปตรวจสุขภาพ 2015-05-28 10:17:50
2615 แขวงการทางมุกดาหาร และหมู่บ้านจัดสรร มีบุคคลขุดร่องลึกผ่านหน้าบ้าน ระยะทางยาว 120 เมตร 2015-05-24 23:53:21
2614 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ขอขยายเขตใช้ไฟฟ้า 2015-05-23 02:53:53
2613 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร ขอขยายเขตใช้ไฟฟ้า 2015-05-23 02:53:07
2612 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้วขอความเมตตาช่วยเหลือหน่อยเถอะ 2015-05-22 05:21:29
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com