Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวินัยและการดำเนินการทางวินัย โดยสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
๔ ก.ย.๕๗ เวลา ๑๔.๔๕ ที่บริเวณการประปา สาขามุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดอาคาร Lab Cluster การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
๔ ก.ย.๕๗เวลา๐๙.๐๐ น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะ ทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ห้อง ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัด
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2462 ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ 2014-09-08 02:48:16
2461 การท่องเที่ยว ป้ายบอกเส้นทางชมวิวน้ำโขง 2014-09-02 11:31:55
2460 นายสิน วันดี บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.น เคลื่อนย้ายหลักหมุดทีดินของตนเอง ล้ำที่ของข้าพเจ้า และเลขหลักหมุดไม่ตรงกับเอกสารที่ดิน 2014-09-02 08:45:25
2459 ตม.มุกดาหาร การเก็บเงินค่าธรรมเนียม กรอกฟอร์ม ตม.6 2014-08-31 00:41:47
2458 พัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกองทุนชุมชนอรุณรังษีไม่โปร่งใสในการบริหารกองทุนฯ 2014-08-30 14:13:30
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com