Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายสรสิทธ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานขับรถสามล้อรับจ้าง (สกายแลป)เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงฤดูฝน
๒๖ ส.ค.๕๗ ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังมุกดาหารรู้ทันโลกร้อน ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2459 ตม.มุกดาหาร การเก็บเงินค่าธรรมเนียม กรอกฟอร์ม ตม.6 2014-08-31 00:41:47
2458 พัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกองทุนชุมชนอรุณรังษีไม่โปร่งใสในการบริหารกองทุนฯ 2014-08-30 14:13:30
2457 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหร่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานมันสำปะหลังส่งกลิ่นเหม็น 2014-08-26 16:01:30
2456 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล เรื่องถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างหนัก 2014-08-24 05:10:23
2455 ผู้หญ่บ้านหมู่ 12 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ไม่มีน้ำใช้ 2014-08-22 09:51:44
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com