Untitled Document

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายสมเพชร สร้อยสระคู ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๖
ที่ห้องประชุมโรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒อุบลราชธานี จัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายต่างประเทศ
นายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สนช. และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ยงยุทธ สิงห์ธวัช รอง ผวจ.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2766 การจอดรถยนต์ ในเขตห้ามจอด (ขาวแดง) การจอดรถยนต์ ในเขตห้ามจอด (ขาวแดง) 2015-11-26 10:46:39
2765 อบจ.มุกดาหาร สอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนสายบ้านป่าเตย - คำไหล ตำบลนาอุดม 2015-11-19 09:48:53
2764 ร้าน ตัวแทน ขายยาหมอเส็ง อ.คำชะอี หลอกลวง ขายยาให้ คนแก่ พิการ ที่ อยุ่ตัวคนเดียว เสียเงิน 6หมื่น ขอ คืนยาไม่ใด้ ช่วยหน่อย ครับ. 2015-11-14 13:32:43
2763 อบจ.มุกดาหาร ถนนทางเข้าหมู่บ้านชำรุด 2015-10-31 12:26:05
2762 การไฟฟ้ามุกดาหาร สายไฟฟ้าระโยงระยางนานกว่า 3 เดือน 2015-10-30 10:27:37
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com