Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน
นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมนายกเหล่ากาชาดภาค 7
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2513 ชาวบ้านหมู่11บ้านไทยเจริญไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้ว .ชาวบ้านเมืืองอื่นทำไมเค้ามีไฟฟ้าใช้ขนาดมีครัวเรือน10หลังคาเรือน และชาวบ้านในชุมชนแห่งหนึ่งมีครัวเรือน25หลังคาเรือนกลับมีไฟฟ้าใช้ 2015-01-29 05:00:47
2512 ชาวบ้านหมู่11บ้านไทยเจริญขอแยกหมู่บ้านให้หน่อยเนื่องจากห่างห .ชาวบ้านเมืืองอื่นทำไมเค้ามีไฟฟ้าใช้ขนาดมีครัวเรือน10หลังคาเรือน และชาวบ้านในชุมชนแห่งหนึ่งมีครัวเรือน25หลังคาเรือนกลับมีไฟฟ้าใช้ 2015-01-29 04:57:45
2511 ชาวบ้านหมู่11บ้านไทยเจริญ .ชาวบ้านเมืืองอื่นทำไมเค้ามีไฟฟ้าใช้ขนาดมีครัวเรือน10หลังคาเรือน และชาวบ้านในชุมชนแห่งหนึ่งมีครัวเรือน25หลังคาเรือนกลับมีไฟฟ้าใช้ 2015-01-29 04:55:01
2510 ชาวบ้านหมู่11บ้านไทยเจริญ .ชาวบ้านเมืืองอื่นทำไมเค้ามีไฟฟ้าใช้ขนาดมีครัวเรือน10หลังคาเรือน และชาวบ้านในชุมชนแห่งหนึ่งมีครัวเรือน25หลังคาเรือนกลับมีไฟฟ้าใช้ 2015-01-29 04:54:52
2509 ชาวบ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้มากกว่า16ปี 2015-01-29 04:50:11
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com