Untitled Document
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

คลิกเพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มห. เป็นประธานการประชุม จปฐ. เขตเมือง ครั้งที่ 2
นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มห. เปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มห. ออกตรวจติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ อ.ดงหลวง
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2413 โรงงานแป้งมันสำปะหลัง สุวิทย์เกษตรผล เรื่องกลิ่นเหม็นที่ได้รับจากโรงงานฯ สุวิทย์เกษตรผล 2014-04-20 19:31:45
2412 ร้านเคาะพ่นสี นายกอน อยู่บ้านเลขที่ 184 ม. 3 ต.บ้านค้อ กลิ่นสีเหม็นคละคลุ้ง 2014-04-14 22:56:31
2411 ตำรวจดงหลวง ตำรวจทำผิดเอง 2014-04-10 21:00:23
2410 ประปา ท่อประปาแตก 2014-04-10 14:57:53
2409 เขตหลังวัดอรุณรังษี กีดขวางเส้นทางจราจร 2014-04-06 01:50:57
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com