Untitled Document
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

คลิกเพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มห. เป็นประธานประกอบพิธี ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มห.เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีถวายราชสักการะวัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2447 ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ ถนนศรีบุญเรืองช่วงหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ใช้กรวดถมหลุมได้ 2 สัปดาห์ ตอนนี้ชำรุดเป็นหลุมเหมือนเดิม 2014-07-25 09:06:59
2446 กรมทางหลวงชนบท ขอความกรุณาซ่อมแซมทางหลวงสายดอนตาล-เลิงนกทา 2014-07-21 06:58:09
2445 เทศบาลตำบลนาสีนวน น้ำประปาไม่ไหล 2014-07-17 16:40:22
2444 อบต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก/ข้าราชการขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและบริการประชาชน/ผู้บริหารขาดความสามารถในการดูแลสาธารณูปโภคในตำบล 2014-07-16 08:28:49
2440 อบจ.มุกดาหาร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 2014-07-16 08:17:24
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com