Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร ออกรายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทาง สวท.มุกดาหาร FM 99.25
นางนิทฐา แสวงทอง หัวหน้าสำนักงาน จ.มุกดาหาร และท่านคำ พุดทิลาด ว่าการหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ แขวงสะหวันนะเขต ร่วมเป็นประธานการประชุมฝ่ายเลขานุการเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2487 ร้านตะวันแดง ขอให้ตรวจสอบและปิดการดำเนินการร้านตะวันแดง 2014-11-26 12:25:43
2486 ร้านตะวันแดง ส่งเสียงรบกวนการพักผ่อน 2014-11-26 12:20:26
2485 ร้านอาหารตะวันแดง สางเสียงดังรบกวน 2014-11-26 12:14:48
2484 เทศกิจ ช่วยจัดระเบียบ ทางเท้าหน่อยครับ 2014-11-25 10:04:24
2483 ตะวันแดง ส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อน 2014-11-24 11:22:53
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com