Untitled Document
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร ประธานในพิธี พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ศูนย์เด็กคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดมุกดาหาร
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผวจ.มุกดาหารเป็นประธาน ร่วมรับฟังและประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฎิรูปแห่งชาติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีปิดการซ้อมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2716 ถนนสายโคกป่งเปือย-นาหลวง ถนนสายโคกป่งเปือย-นาหลวง ชำรุด 2015-08-27 07:55:32
2715 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-08-26 02:57:11
2714 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-08-26 02:57:03
2713 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-08-26 02:56:54
2712 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-08-26 02:56:35
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com