Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดมุกดาหาร
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2640 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุข ศูนย์สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนสีทอง ใช้การไม่ได้ สาเหตุเพราะไดมอเตอร์สูบน้ำชำรุด( ตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 ) 2015-06-26 01:49:39
2639 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-06-24 06:43:01
2638 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-06-24 06:42:45
2637 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-06-24 06:42:40
2636 ชาวบ้านผู้อย่ในความมืดมานานกว่า30ปี วอนช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าหน่อยเถอะลำบากจริงๆ 2015-06-24 06:42:35
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com