Untitled Document
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ดูข่าวทั้งหมด คลิก....

Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลกลุ่มพิเศษ
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ.มุกดาหาร พร้อมด้วย พมจ.มุกดาหาร และข้าราชการตำรวจ ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รอง ผวจ. มุกดาหาร ร่วมกับนางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดมุกดาหาร มอบบ้านให้ชาวบ้านผู้ยากจน
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
2537 ชาวบ้านหมู่๑๑.ไทยเจริญที่ขึ้นต่อหมู่๑๑ขอแยก ขอแยกหมู่บ้าน.เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้ามานานแล้ว...โลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีสองอย่างที่แน่นอนคือ ๑.ไฟ ๒.น้ำ 2015-02-20 05:45:57
2536 ชาวบ้านหมู่๑๑.ไทยเจริญที่ขึ้นต่อหมู่๑๑ขอแยก ขอแยกหมู่บ้าน.เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้ามานานแล้ว...โลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีสองอย่างที่แน่นอนคือ ๑.ไฟ ๒.น้ำ 2015-02-20 05:45:42
2535 ชาวบ้านหมู่๑๑.ไทยเจริญที่ขึ้นต่อหมู่๑๑ขอแยก ขอแยกหมู่บ้าน.เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้ามานานแล้ว...โลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีสองอย่างที่แน่นอนคือ ๑.ไฟ ๒.น้ำ 2015-02-20 05:45:39
2534 ชาวบ้านหมู่๑๑.ไทยเจริญที่ขึ้นต่อหมู่๑๑ขอแยก ขอแยกหมู่บ้าน.เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้ามานานแล้ว...โลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีสองอย่างที่แน่นอนคือ ๑.ไฟ ๒.น้ำ 2015-02-20 05:45:35
2533 ชาวบ้านหมู่๑๑.ไทยเจริญที่ขึ้นต่อหมู่๑๑ขอแยก ขอแยกหมู่บ้าน.เพราะไม่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้ามานานแล้ว...โลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีสองอย่างที่แน่นอนคือ ๑.ไฟ ๒.น้ำ 2015-02-20 05:45:32
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

>> สะเก็ดข่าว งานตลาดผักปลอดภัย > ข่าวนอกลู่ งานตลาดผักปลอดภัย > สะเก็ดข่าว เขยฝรั่ง
  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com